Grimdark reports

Azrael, Supreme Grand Master

"Forget your past life. From this day on you are simply a Dark Angel - nothing else is of consequence. The Chapter is all that...

Thiết chiến hạm Gloriana

-Macragge's Honor-Chiến hạm lớp Gloriana là một lớp thiết giáp hạm khổng lồ của Đế quốc được chế tạo trong thời kỳ đỉnh cao của...

Đôi nét về vị Chúa của sự đổi thay

 Tà thuật, sự xảo quyệt và tri thức là những phẩm chất ưa thích của Tzeentch. Các Greater Daemons dưới trướng gã Lords of Change đều...

Knight Errant

     Có thể nói Knight Errant  là một đơn vị Imperial Knight nòng cốt của bất kỳ knight houses nào. Trong số các Imperial...

why Gaunt's Ghosts? (P2)

Sau nhiều lần giao tranh trong suốt cuộc Thập tự chinh tại các thế giới Sabbat, những người từ thế giới Menazoid Episilon và Verghast...

why Gaunt's Ghosts? (P1)

 Nổi lên từ Thế giới Tiền tuyến Tanith trong Sabbat Worlds Sector, với tên chính thức là Trung đoàn Tanith 1 thế nhưng Trung đoàn...