Brushes & Tools

Hết hàng
 CITADEL ASSEMBLY HANDLE CITADEL ASSEMBLY HANDLE
500,000₫
Hết hàng
 CITADEL BARBED BRACKEN CITADEL BARBED BRACKEN
800,000₫
Hết hàng
 CITADEL BATTLE FIGURE CASE CITADEL BATTLE FIGURE CASE
2,500,000₫
Hết hàng
 CITADEL COLOUR ASSEMBLY STAND CITADEL COLOUR ASSEMBLY STAND
650,000₫
Hết hàng
 CITADEL COLOUR TUFTS: VERDIA VELDT CITADEL COLOUR TUFTS: VERDIA VELDT
350,000₫
Hết hàng
 CITADEL COLOUR TUFTS:MORDIAN CORPSEGRASS CITADEL COLOUR TUFTS:MORDIAN CORPSEGRASS
350,000₫
Hết hàng
 CITADEL CREEPING VINES CITADEL CREEPING VINES
800,000₫
Hết hàng
 CITADEL CRUSADE FIGURE CASE CITADEL CRUSADE FIGURE CASE
4,200,000₫
 CITADEL EXTRA LARGE BASE BRUSH CITADEL EXTRA LARGE BASE BRUSH
300,000₫
Hết hàng
 CITADEL FILE SET CITADEL FILE SET
500,000₫
Hết hàng
 CITADEL HOBBY PROJECT BOX CITADEL HOBBY PROJECT BOX
2,200,000₫
Hết hàng
 CITADEL LARGE BASE BRUSH CITADEL LARGE BASE BRUSH
270,000₫
 CITADEL LARGE DRYBRUSH CITADEL LARGE DRYBRUSH
300,000₫
 CITADEL LARGE SCENERY BRUSH CITADEL LARGE SCENERY BRUSH
350,000₫
 CITADEL LARGE SHADE BRUSH CITADEL LARGE SHADE BRUSH
400,000₫
 CITADEL MEDIUM BASE BRUSH CITADEL MEDIUM BASE BRUSH
230,000₫
 CITADEL MEDIUM DRYBRUSH CITADEL MEDIUM DRYBRUSH
250,000₫
Hết hàng
 CITADEL MEDIUM GLAZE BRUSH CITADEL MEDIUM GLAZE BRUSH
180,000₫
Hết hàng
 CITADEL MEDIUM LAYER BRUSH CITADEL MEDIUM LAYER BRUSH
300,000₫
 CITADEL MEDIUM SCENERY BRUSH CITADEL MEDIUM SCENERY BRUSH
300,000₫
Hết hàng
 CITADEL MEDIUM SHADE BRUSH CITADEL MEDIUM SHADE BRUSH
250,000₫
Hết hàng
 CITADEL MEDIUM TEXTURE SPREADER CITADEL MEDIUM TEXTURE SPREADER
250,000₫
Hết hàng
 CITADEL MOULDLINE REMOVER CITADEL MOULDLINE REMOVER
600,000₫
Hết hàng
 CITADEL PAINT BOX CITADEL PAINT BOX
1,350,000₫

CITADEL PAINT BOX

1,350,000₫

Hết hàng
 Citadel Painting Handle (MK2) Citadel Painting Handle (MK2)
300,000₫
Hết hàng
 CITADEL SKIRMISH FIGURE CASE CITADEL SKIRMISH FIGURE CASE
1,700,000₫
Hết hàng
 CITADEL SKULLS CITADEL SKULLS
800,000₫

CITADEL SKULLS

800,000₫

Hết hàng
 CITADEL SMALL ARTIFICER LAYER BRUSH CITADEL SMALL ARTIFICER LAYER BRUSH
750,000₫
 CITADEL SMALL BASE BRUSH CITADEL SMALL BASE BRUSH
250,000₫
 CITADEL SMALL DRYBRUSH CITADEL SMALL DRYBRUSH
200,000₫
 CITADEL SMALL LAYER BRUSH CITADEL SMALL LAYER BRUSH
250,000₫
 CITADEL WATER POT CITADEL WATER POT
300,000₫
Hết hàng
 CITADEL X-SMALL ARTIFICER LAYER BRUSH CITADEL X-SMALL ARTIFICER LAYER BRUSH
650,000₫
 Cọ sơn tỉa chi tiết miniature Cọ sơn tỉa chi tiết miniature
15,000₫
Hết hàng
 Combo hộp rửa cọ và palette pha màu nước Combo hộp rửa cọ và palette pha màu nước
250,000₫
Hết hàng
 Crusader case XL Crusader case XL
4,100,000₫

Crusader case XL

4,100,000₫

 Cutting Matt A3 Cutting Matt A3
150,000₫
 dao trổ 12 lưỡi dao trổ 12 lưỡi
30,000₫