Mortal Realms Myths

Giẫm bẹp lịch sử (p2)

   THỜI ĐẠI HỖN MANGDẢI XUÂN BỊ LÂY NHIỄMNurgle, Thần Bệnh Dịch, mê mẩn với sự phì nhiêu trù phú của Sinh Mệnh Giới Ghyran, và...

Giẫm bẹp lịch sử (p1)

 Giống loài khổng lồ đã để lại nhiều ấn tượng lớn xuyên suốt lịch sử Cõi Giới. Dù chưa bao giờ có tính tổ chức...

Sons of Behemat kỳ truyện - Part 2

 Thức tỉnh cơn thịnh nộ (2)Làn sóng Nighthaunt tràn đến chính là hồi chuông thay đổi hoàn toàn tư duy của giống loài khổng lồ....

Sons of Behemat kỳ truyện - Part 1

Rung chuyển mặt đất  Vùng đất Trung tâm cõi Ghur liên tục gây chiến với nhau, lục địa này ngấu nghiến lục địa khác trong...