Iron Hammer Showroom

IRON HAMMER SHOWROOM!!! - KATAKROS, MORTACH OF THE NECROPOLIS

Iron Hammer Showroom!!! - Katakros, Mortarch of the NecropolisPainted by : Le Duc Anh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trở lại với số Showroom lần này, chúng ta cùng chiêm ngưỡng...

IRON HAMMER SHOWROOM!!! - PRIMARIS CAPTAIN INDOMITUS

Iron Hammer Showroom !!! - Primaris Captain IndomitusPainted by : Yang Wu - Dorahama Workshop ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Gấp đôi Captain để làm gì? Để sơn được nhiều màu...

Armies on parade #2: Ossiarch Bonereapers

[IH Warhammer Armies on parade]📌 Army: Ossiarch Bonereapers🎨 Painter : Le Duc Anh-------------------------------------Thuần thục trong việc sử dụng sơn contrast, anh Le duc Anh đã...

IRON HAMMER SHOWROOM!!! - PRIMARIS CHAPLAIN INDOMITUS

Iron Hammer Showroom !!! - Primaris Chaplain IndomitusPainted by : Yang Wu - Dorahama Workshop ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Model Primaris Chaplain trong boxset Indomitus này được painter Yang Wu...

Armies on parade #1: Dark Angels

[IH Warhammer Armies on parade]📌 Army: Dark Angels🎨 Painter : Dorahama Workshop------------------------------------- “Army on parade” đơn giản là bày hết bộ sưu tập về một faction...

Iron Hammer Showroom !!! - Tor Garadon

Iron Hammer Showroom !!! - Tor GaradonPainted by : VCM - Dorahama Workshop~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tor Garadon is the Imperial Fists' longest serving Battle Company Captain, an unstoppable...