Tyranids

 BOARDING PATROL: TYRANIDS BOARDING PATROL: TYRANIDS
3,150,000₫
 Codex: Tyranids Codex: Tyranids
1,100,000₫

Codex: Tyranids

1,100,000₫

Hết hàng
 TYRANID HIVE TYRANT / THE SWARMLORD TYRANID HIVE TYRANT / THE SWARMLORD
1,350,000₫
Hết hàng
 TYRANID TYRANNOCYTE TYRANID TYRANNOCYTE
1,450,000₫
Hết hàng
 TYRANID TYRANNOFEX / TERVIGON TYRANID TYRANNOFEX / TERVIGON
1,350,000₫
Hết hàng
 TYRANID VENOMTHROPES TYRANID VENOMTHROPES
1,700,000₫
Hết hàng
 TYRANID WARRIORS TYRANID WARRIORS
1,450,000₫

TYRANID WARRIORS

1,450,000₫

Hết hàng
 TYRANIDS: DEATHLEAPER TYRANIDS: DEATHLEAPER
1,350,000₫
Hết hàng
 TYRANIDS: LICTOR TYRANIDS: LICTOR
1,150,000₫

TYRANIDS: LICTOR

1,150,000₫

Hết hàng
 TYRANIDS: NEUROLICTOR TYRANIDS: NEUROLICTOR
900,000₫
 TYRANIDS: NORN EMISSARY TYRANIDS: NORN EMISSARY
2,600,000₫
 TYRANIDS: ONSLAUGHT SWARM TYRANIDS: ONSLAUGHT SWARM
5,200,000₫
Hết hàng
 TYRANIDS: PARASITE OF MORTREX TYRANIDS: PARASITE OF MORTREX
900,000₫