Tất cả bài viết

Age of Sigmar Christmas Battleforces

Battleforces AOS 2023 như thế nào? Liệu có giá trị hay không?    Mùa giáng sinh đã sắp đến gần, và bây giờ chính là thời...

Preview 18/07 Warhammer

Preview 18/07: Minka Lesk – The last Whiteshield of Kasr Myrak   Tuần này ta cùng chào đón nhân vật mới tỏa sáng giữa vô vàn...

Preview 10/04 Warhammer

Preview 10/04: The Lion roars again 🦁🔥🔥🔥Sau 10,000 năm dài đằng đẵng, cuối cùng ta đã thấy được vị Primarch tối cao của Dark Angels...