Preview 03/04 Warhammer

Preview 03/04 Warhammer

Preview 03/04: Sự trỗi dậy của các binh đoàn bất tử

Tuần này GW đã tung ra một loạt các sản phẩm mới dành cho những binh đoàn thống trị cái chết một lần nữa trỗi dậy để đem đến sự kinh hoàng và khiếp sợ cho trần gian.

Các sản phẩm mới của đạo quân Ossiarch Bonereapers bao gồm quyển Battletome, box Vanguard, Mortisan Ossifector và Warscroll Cards.

Song song với đó thì các sản phẩm mới của đạo quân Soulblight Gravelords cũng không hề kém cạnh với quyển Battletome mới, box Vanguard, Ivya Volga, The Outcast, Wight King on Skeletal Steed,  Warscroll Cards và thêm cả Dice Set mới.

 Hai cuốn tiểu thuyết WH Age of Sigmar mới về binh đoàn bất tử này cũng hấp dẫn không kém gồm The Last Volari và The Hollow King.

  Và cuối cùng là một bộ upgrade mới cho các Dreadnought thời Horus Heresy với cái tên Contemptor Dreadnought Torso Upgrades.

 

Battletome: Ossiarch Bonereapers

SundayPreview Apr2 AoS 01 OBR Battletome

Vanguard: Ossiarch Bonereapers

SundayPreview Apr2 AoS 03 OBR Vanguard

Mortisan Ossifector

SundayPreview Apr2 AoS 02 Ossifector

Warscroll Cards: Ossiarch Bonereapers

SundayPreview Apr2 AoS 04 OBR Vanguard

Battletome: Soulblight Gravelords

SundayPreview Apr2 AoS 05 Soulblight Battletome

Vanguard: Soulblight Gravelords

SundayPreview Apr2 AoS 08 Soulblight Vanguard

Ivya Volga, The Outcast

SundayPreview Apr2 AoS 06 IvyaVolga

Wight King on Skeletal Steed

SundayPreview Apr2 AoS 07 WightKing

Warscroll Cards: Soulblight Gravelords

SundayPreview Apr2 AoS 09 Soulblight Cards

Soulblight Gravelords Dice Set

SundayPreview Apr2 AoS 10 Soulblight cards

The Last Volari

SundayPreview Apr2 BL 01 LastVolari

The Hollow King

SundayPreview Apr2 BL 02 HollowKingPB

Contemptor Dreadnought Torso Upgrades

SundayPreview Apr2 HH 01 ContemptorUpgrades

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận