Preview 27/03 Warhammer

Preview 27/03 Warhammer

Preview 27/03: It’s Necromunda time!!!!!

  Hàng loạt các sản phầm Necromunda đã sẵn sàng để lên sàn với quyển The Aranthian Succession: Vaults of Temenos sẽ tiếp tục những hành trình còn dang dở và các mô hình mới như Enforcer ‘Sanctioner’ Pattern Automata, Cawdor Ridge Walkers, Cawdor Vehicle Gang Tactics Cards and Cawdor Dice Set, Cawdor Ash Wastes Upgrades và Ashwood Stranger, Outcast Leader.

Tuần này cũng không thể thiếu vắng những box Boarding Patrol mới toanh khi chế độ chơi này vẫn còn rất mới. Những box Boarding Patrol mới dành cho 3 đạo quân gồm có Adepta Sororitas, Adeptus Custodes và Thousand Sons. Đi kèm đó là một cuốn tiểu thuyết Warhammer 40k mới đầy lôi cuốn Vaults of Terra: The Dark City.

 Tiếp đến là 2 sản phẩm rất đáng giá dành cho những người đam mê bộ môn sơn mô hình với 2 combo màu lớn đến từ nhà Citadel gồm Battle Ready Paint Set và Parade Ready Paint Set. Bộ Battle Ready Paint Set sẽ bao gồm 30 màu base và shade vô cùng thiết yếu còn bộ Parade Ready Paint Set sẽ có 30 màu layer với đa dạng màu sắc.

  Và cuối cùng, nhà GW đã giới thiệu một mô hình terrain mới của Trung Địa với cái tên Gondor Terrain: Mansion, Tower, and Ruins.

 

The Aranthian Succession: Vaults of Temenos

SundayPreview Mar26 Vaults

 

Enforcer ‘Sanctioner’ Pattern Automata

SundayPreview Mar26 Automata

 

Cawdor Ridge Walkers

SundayPreview Mar26 Cawdorthings

Cawdor Vehicle Gang Tactics Cards and Cawdor Dice Set

SundayPreview Mar26 CawdorCardsSundayPreview Mar26 CawdorDice

Cawdor Ash Wastes Upgrades

SundayPreview Mar26 CawdorUpgrades

Ashwood Stranger, Outcast Leader

SundayPreview Mar26 AshwoodStranger

Boarding Patrol: Adepta Sororitas

SundayPreview Mar26 SoBBP

Boarding Patrol: Adeptus Custodes

SundayPreview Mar26 ACBP

Boarding Patrol: Thousand Sons

SundayPreview Mar26 TSBP

Vaults of Terra: The Dark City

SundayPreview Mar26 DarkCity

Battle Ready Paint Set

SundayPreview Mar26 BRPaint

Parade Ready Paint Set

SundayPreview Mar26 ParadePaint

Gondor™ Terrain: Mansion, Tower, and Ruins

SundayPreview Mar26 TowerSundayPreview Mar26 MansionSundayPreview Mar26 Ruins

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận