Preview 20/03 Warhammer

Preview 20/03 Warhammer

Preview 20/03: Farsight - the "Hero of Vior'la" và đồng thời "Renounced Traitor to the Greater Good"

    Farsight đã quay trở lại với diện mạo mới cùng quân đoàn của ông ấy chính là những yếu tố chủ chốt trong Arks of Omen: Farsight, kèm với đó là bộ Boarding Patrol: T’au Empire sở hữu chính Farsight cùng quân đoàn độc nhất của ông. Ngoài ra còn có bộ dice mới Arks of Omen: Farsight Enclaves Dice Set và nếu mua hết cả bundle bao gồm 4 bộ trên, bạn sẽ được tặng kèm 1 bức tranh Farsight độc quyền có chữ kí của họa sĩ.

     Theo sau đó là một loạt các box set Boarding Patrol khác cũng đã sẵn sàng được lên kệ bao gồm Boarding Patrol: Orks, Aeldari, Drukhari, Grey Knights và Necrons. Cùng với đó Necromunda cũng chào đón model mới Lady Haera, 13th Daughter of Lord Helmawr. Và ta cũng không thể không nhắc đến cuốn tiểu thuyết mới đầy hấp dẫn của Warhammer chính là Shadowsun: The Patient Hunter.

    Cuối cùng đến với Trung Địa là hàng loạt các mô hình mới để mọi người có thể tái tạo lại những khoảnh khắc huyền thoại với The Bridge of Khazad-dûm, Ambush at Amon Hen, Coming of the Mûmakil, Out of the Frying Pan…, Flies and Spiders, Roast Mutton, Attack in Lake-town, Paths of the Dead và The Dead Marshes.

 

Arks of Omen: Farsight

SundayPreview Mar19 FarsightBooks

Boarding Patrol: T’au Empire

SundayPreview Mar19 TAUBP

Arks of Omen: Farsight Enclaves Dice Set

SundayPreview Mar19 FarsightDice
SundayPreview Mar19 FarsightArt
 

Boarding Patrol: Orks

SundayPreview Mar19 OrkBP

Boarding Patrol: Aeldari

SundayPreview Mar19 AELBP

Boarding Patrol: Drukhari

SundayPreview Mar19 DRUBP

Boarding Patrol: Grey Knights

SundayPreview Mar19 GKBP

Boarding Patrol: Necrons

SundayPreview Mar19 NECBP

Lady Haera, 13th Daughter of Lord Helmawr

SundayPreview Mar19 LadyHelmawr

Shadowsun: The Patient Hunter

SundayPreview Mar19 Shadowsun
 

The Bridge of Khazad-dûm

GWPreorders Mar18 Bridge

Ambush at Amon Hen

GWPreorders Mar18 AmonHen

Coming of the Mûmakil

GWPreorders Mar18 MumakAttack

Out of the Frying Pan…

GWPreorders Mar18 FryingPan

Flies and Spiders

GWPreorders Mar18 Spiders

Roast Mutton

GWPreorders Mar18 RoastMutton

Attack in Lake-town

GWPreorders Mar18 LakeTown

Paths of the Dead

GWPreorders Mar18 Paths

The Dead Marshes

GWPreorders Mar18 DeadMarshes

 

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận