Preview 06/03 Warhammer

Preview 06/03 Warhammer

Preview 06/03: Vashtorr’s invasion of The Rock

Tuần này GW đã giới thiệu đến cho chúng ta phần thứ 3 của Arks of Omen tập trung vào cuộc bao vây The Rock qua quyển sách mới Arks of Omen: Vashtorr, đi kèm với đó là combo box Wrath of the Soul Forge King tái hiện lại chính cuộc bao vây, đồng thời cũng là box đầu tiên có cả 2 model Vashtorr the Arkifane và Supreme Grand Master Azrael. GW cũng cho ra mắt bộ dice mới Vashtorr Dice Set, nếu mua cả bundle bao gồm 3 bộ trên, bạn sẽ được tặng 1 bức tranh Vashtorr độc quyền.

Đồng thời hàng loạt các box Boarding Patrol cũng đã sẵn sàng được lên kệ bao gồm Adeptus Mechanicus, Chaos Daemons, Death Guard, Genestealer Cults, và đi kèm đó là sự trở lại của 2 bộ dice Imperial Knights Dice Set và Chaos Knights Dice Set.

Horus Heresy cũng sở hữu cho mình những mô hình và những upgraden kit mới bao gồm Typhon Heavy Siege Tank, Exodus – The One Who Is Many, Traitor Esoterist Consul, Raven Guard MKVI Upgrades, Alpha Legion MKVI Upgrades và Character Heads Upgrade Sets.

Tháng này chúng ta cũng sẽ có quyển tạp chí mới March’s issue of White Dwarf tổng hợp những hướng dẫn sơn và cả các luật chơi cho các chế độ mới. Cùng với đó là hàng loạt các quyển tiểu thuyết Warhammer với Cypher: Lord of The Fallen (Limited Edition), Ahriman: Eternal, Knight of Talassar: The Cato Sicarius Omnibus, Wrath of The Lost và The Horus Heresy: Omnibus X.

Cuối cùng là các mô hình đến từ Trung Địa gồm Faramir , Madril and Damrod, Rangers of Ithilien  và Gothmog , Lieutenant of Sauron.

 

Arks of Omen: Vashtorr

SundayPreview Mar5 40k 01 VashtorrBook

Wrath of the Soul Forge King

 

SundayPreview Mar5 40k 02 SoulforgeKing1

SundayPreview Mar5 40k 03 SouldforgeKing2

 

Vashtorr Dice Set

 

SundayPreview Mar5 40k 04 VashtorrDice

SundayPreview Mar5 40k 05 VashtorrArt

 

Boarding Patrol: Adeptus Mechanicus

SundayPreview Mar5 40k 06 BoardingPatrol1

Boarding Patrol: Chaos Daemons

SundayPreview Mar5 40k 07 BoardingPatrol2

Boarding Patrol: Death Guard

SundayPreview Mar5 40k 08 BoardingPatrol3

 

Boarding Patrol: Genestealer Cults

SundayPreview Mar5 40k 09 BoardingPatrol4

Imperial Knights Dice Set and Chaos Knights Dice Set

SundayPreview Mar5 40k 10 KnightsDice

 

Typhon Heavy Siege Tank

SundayPreview Mar5 HH 01 Typhon

Exodus – The One Who Is Many

SundayPreview Mar5 HH 02 Exodus

Traitor Esoterist Consul

SundayPreview Mar5 HH 03 Esoterist

Raven Guard MKVI Upgrades

SundayPreview Mar5 HH 04 RGUpgrades

Alpha Legion MKVI Upgrades

SundayPreview Mar5 HH 05 ALUpgrades

Character Heads Upgrade Sets

SundayPreview Mar5 HH 06 Heads

White Dwarf 486

SundayPreview Mar5 WD486

Cypher: Lord of The Fallen (Limited Edition)

SundayPreview Mar5 BL 01 CypherLTD

 

Ahriman: Eternal 
SundayPreview Mar5 BL 02 AhrimanEternalPB

Knight of Talassar: The Cato Sicarius Omnibus

SundayPreview Mar5 BL 03 KnightOfTalassar

Wrath of The Lost

SundayPreview Mar5 BL 06 WrathoftheLostGER

The Horus Heresy: Omnibus X

SundayPreview Mar5 BL 07 HHSammelbandXGER

MiddleEarth 600Wide LOGO

Faramir, Madril and Damrod, Rangers of Ithilien

SundayPreview Mar5 ME 01 Faramir

Gothmog, Lieutenant of Sauron

SundayPreview Mar5 ME 02 Gothmog

 

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận