Preview 28/02 Warhammer

Preview 28/02 Warhammer

   Preview 28/01: Tuần mới sôi động cùng Warhammer Age of Sigma

   Chủ nhật vừa qua Game Workshop đã cho ra mắt hàng loạt sản phẩm về quân đoàn của những người lùn mang tên Kharadon Overlords. Các sản phẩm bao gồm Battletome, Vanguard, Warscroll Cards, Dice set Kharadon Overlords và một Codewright – một duardin thông thái sở hữu các cuốn Kharadon Code để có thể trợ giúp và đem lại lợi ích cho hạm đội

   Đồng thời các Box set Regiments of Renown mới cũng đã được giới thiệu đến với người chơi gồm có:

w Cities of Sigmar - Norgrimm’s Rune Throng

w Disciples of Tzeentch - The Coven of Thryx

w Soulblight Gravelords - Veremord’s Shamblers

w Slaves to Darkness - Hargax’s Pit-beasts

w Sylvaneth - Elthwin’s Thorns

w Orruk Warclans - Big Grikk’s Kruleshots

   Warhammer Underworlds Gnarlwood cũng được điểm tên với 2 sản phẩm mới là Gryselle’s Arenai và Beastbound Assault Rivals Deck

   Và cuối cùng là những cuốn Novel mới vô cùng hấp hẫn và chất lượng của nhà Warhammer bao gồm The Arkanaut’s Oath, Black-eyed Saint và The Resting Places.

 

Battletome: Kharadron Overlords

SundayPreview Feb26 AoS 01 KharadronBattletome

Codewright

SundayPreview Feb26 AoS 02 Codewright

 

Vanguard: Kharadron Overlords

SundayPreview Feb26 AoS 03 KharadronVanguard

 

Warscroll Cards: Kharadron Overlords

SundayPreview Feb26 AoS 04 KharadronCards

Kharadron Overlords Dice Set

SundayPreview Feb26 AoS 05 KharadronDice

Norgrimm’s Rune Throng

SundayPreview Feb26 AoS 06 Renown1

The Coven of Thryx

SundayPreview Feb26 AoS 07 Renown2

Veremord’s Shamblers

SundayPreview Feb26 AoS 08 Renown3

Hargax’s Pit-beasts

SundayPreview Feb26 AoS 09 Renown4

 

Elthwin’s Thorns

SundayPreview Feb26 AoS 10 Renown5

Big Grikk’s Kruleshots

SundayPreview Feb26 AoS 11 Renown6

Gryselle’s Arenai

SundayPreview Feb26 WHUW 01 Arenai

Beastbound Assault Rivals Deck

SundayPreview Feb26 WHUW 02 BeastboundAssault

The Arkanaut’s Oath

SundayPreview Feb26 BL 03 ArkanuatsOathPB

Black-eyed Saint

SundayPreview Feb26 BL 01 BlackEyedSaint

The Resting Places

SundayPreview Feb26 BL 04 RestingPlaces

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận