Sunday Preview 11/4/2022

Sunday Preview 11/4/2022

BloodBowl 600Wide LOGO

Từ vùng cực Bắc lạnh lẽo xa xôi, những đứa con của băng giá đã đem hơi thở mùa đông đặt tại sân bóng ngày hôm này. Xin được chào mừng team Norscanssssssssss!

-LHQ phóng viên thường trú đài truyền hình Iron Hammer-

Norsca Rampagers

Norse Team

Bạn có thể tìm toàn bộ luật của đội bóng này trên tạp chí Spike! Journal số mới nhất, từ những chỉ dẫn, mưu mẹo, cốt truyện, v.v.

Spike! Magazine

Spike Issue 14

Set Card Pack chứa đầy đủ những luật chơi đặc biệt và tiện dụng. Bên cạnh đó là bộ dice với chủ đề băng giá tuyệt mĩ, bắt trọn linh hồn của vùng núi non băng giá.