Codex: Imperial Knights - Oath

Codex: Imperial Knights - Oath

40k ImpKnights FactionHeader

Codex: Imperial Knights 

IKCodeChivalric Apr19 Terrain1

Đối với một Knight world thực thụ, chiến thắng chỉ vinh quang khi các bộ luật được tuân thủ, kể cả đối với Dread Households phản bội. Nếu toàn bộ các trong đạo quân của bạn đều có từ khóa IMPERIAL KNIGHTS và tất cả đều cùng đến từ một Household (hoặc FREEBLADES, những chiến binh đến và đi như những cơn gió), Khi biên chế đạo quân của bạn, các chiến binh sẽ phải tuân theo hai trên 4 lời Oath (lời tuyên thệ)

Mỗi Oath đều có 4 phần: a Pledge (Lời thề), a Troth (Sự trung thành), và hai  Chivalric abilities (Bộ quy tắc).

Một khi đã hoàn thành Pledges, bạn sẽ nhận Honour points xuyên suốt trận đấu. Bạn sẽ khởi đầu với 1 điểm, cho phép bạn sử dụng các Honoured abilities, khi đã đạt được ngưỡng 5 (hoặc sáu) points, các Knight của bạn sẽ nhận được Virtuous abilities mạnh mẽ nhờ được ban phướ bởi các bộ quy tắc.

IKCodeChivalric Apr19 Rule1

Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì khi đã thất bại, bạn có thể sẽ bị mất Honour points, thậm chí là bị tụt xuống mức Dishonoured và mất hết các Chivalric abilities.

Refuse No Challenge là một Oath bạn có thể chọn. Một khi đã chọn, bạn đã thề rằng sẽ tiêu diệt hai hoặc nhiều hơn unit địch bằng vũ khí cận chiến qua mỗi battle round. Tuy nhiên, nếu như bạn Fall Back, bạn sẽ mất một Honour point.

IKCodeChivalric Apr19 Rule4

Khi chọn Oath trên, bạn có thể sử dụng Noble Display, - Honoured ability cho bạn +1 cho mỗi hit roll của Knights khi tấn công cận chiến trong trường hợp chúng charge và bị charge, hoặc Heroic Intervention trong turn đó.

Môt khi đã hạ đủ địch, Knight của bạn sẽ chính thức đủ tiêu chuẩn đề sử dụng Virtuous ability. Mighty Display cho phép bạn re-roll Advance và charge roll